Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger - refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak

Ordningen for refusjon av kommunale barnevernsutgifter for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger ble lagt om fra 1. januar 2014 slik at kommunene heretter vil få refundert 80 prosent av sine utgifter, og ikke 100 prosent som tidligere. Omleggingen medførte at over 500 millioner kroner av de refusjonsutbetalingene som vanligvis ville vært foretatt i 2014, ble framskyndet til 2013. Utgiftene i 2014 blir tilsvarende redusert.

De gjennomsnittlige utgiftene per barn anslås nå høyere enn i saldert budsjett, og dette gjør at utgiftene øker med 150 millioner kroner.

Noen kommuner søkte om refusjon så sent i 2013 at de kom inn under den justerte ordningen med 80 prosent refusjon. For de kommunene dette gjelder foreslår Regjeringen å utbetale det gjenværende beløpet på 20 prosent, slik at kommunene får full refusjon for søknader sendt inn i 2013. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 12,3 millioner kroner.