Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Familievernet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til familievernet med 6,9 millioner kroner. Midlene skal styrke familievernets kompetanse og kapasitet i arbeidet med å følge opp biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse.