Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fengselshelsetjenesten

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fengselshelsetjenesten med 2,5 millioner kroner. Det har sammenheng med at soningskapasiteten økte med 70 fengselsplasser i statsbudsjettet for 2014.