Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fiskerihavner

Regjeringen foreslår at Kystverkets bevilgning til investering i nyanlegg og større vedlikehold skal øke med 46 millioner kroner.

Økningen foreslås brukt til bygging av fiskerihavneanleggene på Napp i Nordland og Sommarøy i Troms. Forslaget innebærer at byggingen av disse to anleggene startes høsten 2014.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.