Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flomtiltak – Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til flomtiltak med totalt 50 millioner kroner. Økningen skal gå til krisetiltak, opprydding, reparasjon av sikringstiltak og mindre permanente tiltak som følge av flommen på Østlandet våren 2013.

Det er så langt bevilget 60 millioner kroner til formålet. Det er avdekket et større behov for opprydningstiltak enn opprinnelig anslått.

Det vises til omtale under Olje- og energi­departementet, kapittel 1820.