Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging (Klimafondet)

Regjeringen ønsker å øke den årlige avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging.

Det foreslås en vesentlig økning av kapitalinnskuddene sammenlignet med den opptrappingsplanen som er lagt i klimaforliket. Regjeringen vil foreslå årlige kapitalinnskudd på totalt 9,25 milliarder kroner i 2014, 2015 og 2016. For 2014 innebærer dette at fondskapitalen foreslås økt med 4,25 milliarder kroner i forbindelse med revidert budsjett.

Med Regjeringens forslag vil fondet økes til 62,75 milliarder kroner i 2016, mot de 50 milliarder kroner som er ambisjonen i Klimaforliket. Basert på dagens rentenivå vil dette gi en avkastning på 2 milliarder kroner i 2017. Regjeringen vil komme tilbake til opptrappingen i de årlige ordinære budsjettframlegg for Stortinget.