Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fritt behandlingsvalg

Regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg for rus og psykisk helsevern i løpet av 2015. Regjeringen foreslår å bevilge tilsammen 17 millioner kroner til ordningen med fritt behandlingsvalg og vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.