Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Det har vært en betydelig vekst i innkomne saker til Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker de siste årene.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 10 millioner kroner for å øke saksbehandlingskapasiteten, av dette 5 millioner kroner til fri rettshjelp over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.