Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gradert videokonferanseutstyr

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til anskaffelse av gradert videokonferanseutstyr med 4 millioner kroner. Dette vil bedre Justis- og beredskapsdepartementets evne til krisehåndtering og beredskap.