Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gründere

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på gründere med 15 millioner kroner, gjennom ordningen for etablerertilskudd i Innovasjon Norge. Formålet med ordningen er å få frem flere gode gründere, ved å gi dem et mindre beløp slik at de kan få testet ut sine ideer. Det skal bidra til å gjøre prosjektene «investorklare».

Innovasjon Norge kan gi tilskudd for til sammen rundt 90 millioner kroner gjennom denne ordningen.

Se også pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.