Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hæren

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Hæren med 55 millioner kroner. Økningen vil gjøre det mulig for brigadens avdelinger å øve mer. Det legges også opp til å øke antall vervede/avdelingsbefal. Videre prioriteres vedlikeholdet av Hærens materiell. Samlet vil dette bidra til videre styrking av Hærens operative evne i tråd med langtidsplanen for forsvarssektoren.