Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Heimevernet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Heimevernet med 45 millioner kroner til anskaffelse av utstyr for Heimevernets personell. Økningen vil bidra til å styrke Heimevernets operative evne i tråd med langtidsplanen for forsvarssektoren.