Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

IKT

Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til kontingent for 2014 for EU-programmet Connecting Europe Facility Digital (CEF Digital). CEF Digital vil gjøre det enklere å utveksle data over grenser innen EØS-området. Programmet løper i perioden 2014-2020. CEF Digital har som overordnet mål å bidra til å forbedre og effektivisere EUs indre marked.

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.