Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – bo- og støttetilbud til personer som er utsatt for tvangsekteskap

Det er et større behov for bo- og støttetilbud for personer utsatt for tvangsekteskap enn anslått i saldert budsjett for 2014.

For å kunne gi trygg plassering innen rimelig tid foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 1,35 millioner kroner i 2014.