Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – gratis kjernetid i barnehage

Regjeringen foreslår en endring i innretningen av forsøket med gratis kjernetid i barnehage. I dag omfatter forsøket områder i Oslo, Drammen, og Bergen med høy andel minoritetsspråklige barn.

Regjeringen vil åpne for at kommunene kan prøve ut alternative innretninger i mindre områder, innenfor eksisterende økonomiske ramme, for eksempel ved målretting basert på inntekt.