Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Interimselskap for utbyggingsselskapet for veg

Regjeringen foreslår å bevilge 100 000 kroner som aksjekapital for et interimselskap som skal forberede etableringen av et eget utbyggingsselskap for veg.

Etableringen av et eget utbyggingsselskap for veg er i tråd med Sundvollen-erklæringen. Det overordnede formålet med selskapet er økt effektivitet og større samfunnsøkonomisk lønnsomhet samlet sett i transportsektoren, med en finansiering innenfor de rammene handlingsregelen setter.

Regjeringen tar sikte på at utbyggingsselskapet skal være operativt i løpet av 2015 og har startet arbeidet med å forberede etableringen av selskapet.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet.