Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jernbane - godsterminaler

Regjeringen foreslår at Jernbaneverket skal overta ansvaret for driften av godstogterminalene som i dag driftes av RailCombiAS og CargoNet AS (selskapene inngår i NSB-konsernet). Regjeringen foreslår samtidig at selve driften av terminalene skal konkurranseutsettes.

For å legge til rette for disse endringene foreslår Regjeringen 23,2 millioner kroner i økte bevilgninger til Jernbaneverket. Av dette beløpet er 4 millioner kroner økte utgifter i Jernbaneverket som følge av arbeidet med konkurranseutsetting og nye oppgaver, mens 19,2 millioner kroner gjelder forskjellige investeringstiltak ved godsterminaler.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.