Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jernbane - statlig kjøp av persontransport-tjenester

Regjeringen foreslår en økning på 25 millioner kroner i bevilgningen til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog. Beløpet gjelder ombygging av togmateriell som skal trafikkere Østfoldbanens østre linje og opplæring av personell som skal bruke nytt signal- og sikringssystem i jernbanenettet. Jernbaneverkets bevilgning til investeringer reduseres tilsvarende. Reduksjonen gjelder avsatte midler til prosjektet innenfor vedtatt bevilgning.

Forslaget har sammenheng med at Østfoldbanens østre linje er en prøvestrekning for Jernbaneverkets innføring og bruk av nytt signal- og sikringssystem. Det nye systemet skal etter hvert tas i bruk i det norske jernbanenettet. Systemet er basert på den felleseuropeiske teknologien ERTMS (European Rail Traffic Management System).