Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jordbruk - avlingskader

I 2013 var det betydelig større avlingsskader i jordbruket enn i et normalår. Over ordningene på jordbruksavtalen som går til erstatninger ved klimabetingede avlingsskader og tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng, ble det derfor også et betydelig høyere forbruk enn normalt. Fordi flere av sakene ikke ble ferdigbehandlet i 2013, men kommer til utbetaling i 2014 foreslår Regjeringen å øke bevilgningen fra 72 til 87 millioner kroner.