Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommunereform

Regjeringen foreslår 6,9 millioner kroner til oppstart av regionale prosesser i kommunereformen høsten 2014. Bevilgningen skal i hovedsak brukes for å gi støtte til en prosessveileder i hvert fylkesmannsembete.

I tillegg skal det utarbeides en spørreundersøkelse og et standardisert system for å sammenstille nødvendige fakta for å vurdere kommunesammenslåing.