Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kontroll av tunge kjøretøy

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift og vedlikehold av riksveger med 12,5 millioner kroner. Beløpet skal brukes til å øke omfanget av kontroller som er rettet inn mot trafikk med tunge kjøretøyer, særlig trafikk ved grenseovergangene.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.