Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kraftprisportal

Regjeringen foreslår at det skal utvikles en ny kraftprisportal for husholdningene til erstatning for den eksisterende kraftprisoversikten som Konkurransetilsynet i dag driver og som skal avvikles.

Barne- og likestillingsdepartementet vil omprioritere inntil 3 millioner kroner til formålet og gi Forbrukerrådet et oppdrag i å utvikle portalen. Det skal også til sammen omdisponeres 1 million kroner fra Olje- og energidepartementets og Nærings- og fiskeridepartementets budsjetter til Forbrukerrådet i 2014.