Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Lønnsvekst

Finansdepartementet bruker vekst i gjennomsnittlig årslønn som mål på lønnsveksten i norsk økonomi. Årslønn beregnes av Statistisk sentralbyrå og omfatter samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn, som en lønnstaker oppnår hvis vedkommende har utført et avtalefestet normalårsverk og det er et normalt antall arbeidsdager i året. Årslønn er det sentrale lønnsbegrepet i inntektsoppgjørene og benyttes også av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Årslønnsveksten anslås til 3,3 prosent i 2014, ned fra 3,9 prosent i 2013. Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2014, kapittel 6.