Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift og fast eiendom

Regjeringen foreslår å forenkle og modernisere merverdiavgiftsregelverket for frivillig registrering for utleie av fast eiendom. Dette gjøres gjennom å oppheve søknadskravet og la den faktiske avgiftsbehandlingen være avgjørende for de som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Videre foreslår Regjeringen en endring i virkningstidspunktet slik at utleiere får noe lenger tid på å områ seg på uten å miste retten til en effektiv fradragsrett. Disse endringene avhjelper enkelte uheldige utslag av dagens frivillige registreringsordning.

For en nærmere omtale, se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 4.