Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg med 10 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 65,8 millioner kroner.

Formålet med kompensasjonsordningen er å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til utbygging av idrettsanlegg.