Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleumsskatt - endringer i overgangsregel til friintektsreduksjon

Regjeringen foreslår å utvide overgangsregelen til friinntektsendringen for samlet prosjekt for utbygging og transport. Videre foreslås en endelig tidsbegrensning for overgangsregelen.

For nærmere omtale se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 2.