Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleumsskatt - særregel for avskrivninger

Regjeringen ønsker å videreføre støtteordningen i petroleumsskatteloven for investeringer i nytt storskala LNG-anlegg som ligger i Finnmark fylke eller i kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa eller Kvænangen i Troms fylke.

Gjeldende godkjenning fra ESA løper ut 30. juni 2014. Regjeringen arbeider med å få ordningen godkjent som forenlig med statsstøttereglene for en ny periode.

For nærmere omtale se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 13.