Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Posten Norge AS

Regjeringen foreslår at utbyttet fra det fullt ut statlige selskapet Posten Norge AS økes med 39 millioner kroner til 256 millioner kroner.

I saldert budsjett 2014 er det budsjettert med et utbytte fra Posten Norge AS på 217 millioner kroner. Konsernregnskapet for 2013 viser et overskudd på 512 millioner kroner. Gjeldende utbyttepolitikk for Posten Norge AS tilsier et utbytte på 256 millioner kroner.