Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Private laboratorier og røntgeninstitutt

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til private laboratorier og røntgeninstitutter med 41 millioner kroner. Regnskapet for 2013 og utgiftsutviklingen i 2014 tilsier at utgiftene vil bli høyere enn anslått i saldert budsjett.