Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringen foreslår å bevilge 500 000 kroner for å utvikle et veiledningsopplegg rettet mot foreldre og foresatte som ledd i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Regjeringen foreslår å bevilge 600 000 kroner til tiltak i regi av den nasjonale kampanjen Stopp hatprat på nett. Kampanjen er knyttet opp til Europarådets kampanje Young people combating hate speech online.