Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Rederiskatteordningen – solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser

Rederiers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser innebærer at rederiene er ansvarlige på linje med arbeidsgiver, blant annet for arbeidstakernes rett til lønn og feriepenger.

Regjeringen foreslår at inntekter fra dette garantiansvaret skal beskattes på samme måte som finansinntekt innenfor rederiskatteordningen.

Skatteplikten er likevel begrenset til å gjelde inntekter fra solidaransvar som knytter seg til arbeidstakere i ikke tillatt virksomhet eller arbeidstakere om bord på ikke tillatte fartøy. Kostnader og tap tilknyttet solidaransvaret er fradragsberettiget.

For nærmere omtale, se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 3.