Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Retur av utlendinger uten lovlig opphold

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med å returnere utlendinger uten lovlig opphold med 17,5 millioner kroner. Måltallet for antall uttransporterte blir økt fra 6 700 til 7 100.