Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Riksvegprosjekter

Regjeringen foreslår at 250 millioner kroner innenfor bevilgningen til riksvegsinvesteringer omdisponeres fra fornying av riksvegnettet til prosjektering, forberedende arbeid og utbygging av fem større riksvegprosjekter.

Forslaget gjelder fem større prosjekter som er prioritert i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan 2014-2023.

Beløpet er fordelt til følgende prosjekter:

  • E16 Bagn – Bjørgo i Oppland (40 millioner kroner)
  • E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark (50 millioner kroner. I tillegg har bompengeselskapet fått tillatelse til å forskuttere inntil 170 millioner kroner til arkeologiske utgravinger, planlegging og grunnerverv.)
  • E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder (80 millioner kroner)
  • E6 Vindalsliene – Korporalsbrua i Sør-Trøndelag (20 millioner kroner)
  • E105 Elvenes – Rundvannet i Finnmark (60 millioner kroner, skal brukes til byggestart i 2014)

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.