Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Såkornfond

De fire gjenværende såkornfondene fra perioden 1997-2000 skal nå avvikles. Staten har utbetalt til sammen 311,1 mill. kroner i lån til disse såkornfondene. Det har i likhet med tidligere avviklede fond vært tap som overstiger dekningen i tapsfondet. Tapene budsjetteres når de er konstatert. Totalt foreslås 381,1 millioner kroner bevilget til dekning av statens tap på hovedstol og renter. Fondene investerte totalt i 173 selskaper, men oppnådde kun positiv avkastning fra 20 enkeltinvesteringer.