Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skattelisten

Regjeringen foreslår innstramminger i reglene om offentlige skattelister. Skattelisten skal fortsatt være tilgjengelig for publikum på skatteetaten.no, men skattyter skal kunne se hvem som har søkt på han eller henne i skattelisten.

Ordningen innføres for å styrke vernet av skattyters privatliv.

Pressen vil fortsatt få en elektronisk kopi av skattelisten. Regjeringen foreslår at Skatteetaten gir informasjon på sine nettsider om hvilke medier som får en slik kopi.


For nærmere omtale se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 8.