Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlige bygg

Departementene
Regjeringen foreslår å bevilge 17,7 millioner kroner til tiltak for å bedre samlokaliseringen av departementene i tråd med endringene i departementsstrukturen fra 1. januar 2014.

Minnested i Hole
Regjeringen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner for å videreføre arbeidet med en reguleringsplan for et minnested i Hole kommune.

Regjeringskvartalet
Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til oppstart av et prosjekt for sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet.

Utfasing av oljekjeler
Regjeringen vil forsterke klimaforliket og har som ambisjon å fase ut oljekjeler som hovedenergikilde i Statsbyggs eiendommer innen utgangen av 2016.