Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statoil ASA - utbytte

Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil ASA. Konsernets overskudd for 2013 ble 39 200 millioner kroner.

Styret i Statoil ASA har foreslått et kontantutbytte på 7 kroner per aksje for 2013, en økning på 0,25 kroner fra 2012. Endelig vedtak om utbytte blir fattet på selskapets generalforsamling 14. mai 2014.

Samlet utbytte for statens aksjer i Statoil ASA for regnskapsåret 2013 utgjør 14 955 millioner kroner. Dette er en økning på 534 millioner kroner fra saldert budsjett 2014.

Statoil ønsker å innføre kvartalsvise utbytteutbetalinger fra 1.kvartal 2014. Avhengig av godkjennelse fra selskapets generalforsamling våren 2014, betyr dette at Statoil i 2014 vil betale utbytte både for 2013 samt for to kvartaler i 2014.

Det vises til omtale under Olje- og energi­departementet, kapittel 5685.