Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd (det strukturelle underskuddet)

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd gir et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det er dette underskuddsbegrepet som oftest brukes som et mål på bruken av oljeinntekter og som inngår i handlingsregelen for budsjettpolitikken.

Utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet påvirkes av konjunktursituasjonen, regnskapsmessige omlegginger og enkelte andre forhold. Ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet korrigeres det for virkninger av slike forhold.

Endringen i det strukturelle underskuddet brukes som en enkel indikator på innretningen av budsjettpolitikken. Etter at handlingsregelen ble innført i 2001 har i tillegg nivået på det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet blitt brukt som mål på den underliggende bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet.