Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykefravær

Sykefraværet måles normalt som antall tapte dagsverk i forhold til avtalte dagsverk. Sykefravær med varighet mellom 1 og 16 dager finansieres av arbeidsgiver (med enkelte unntak), mens sykefravær fra dag 17 betales av folketrygden.

Fra 2012 til 2013 avtok det samlede sykefraværet med 0,3 prosent, etter en større nedgang året før. Det trygdefinansierte sykefraværet antas å forbli uendret fra 2013 til 2014.