Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykemelding - beslutningsstøtteverktøy for sykmeldere (normerte sykmeldingsperioder)

Regjeringen foreslår å sette i gang utviklingsarbeidet for et beslutningsstøttesystem for sykmeldere (normerte sykmeldinger), med sikte på iverksetting så snart det er faglig forsvarlig. Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til utviklingsarbeidet på kap. 762, post 21.

Partene i arbeidslivet og Legeforeningen vil bli involvert i oppfølgings- og utviklingsarbeidet som skal gjennomføres.