Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykemelding - ny medisinsk vurdering etter seks måneder

Regjeringen foreslår at det iverksettes et avgrenset forsøk før det tas stilling til om eller på hvilken måte fastlegens sykmeldingsrett etter seks måneder skal endres. Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner på kap. 605, post 01 til etablering av forsøket .

Partene i arbeidslivet og Legeforeningen vil bli involvert i oppfølgingen av forsøket.