Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Syria

Regjeringen foreslår bevilgningsøkninger på til sammen 118 millioner kroner til den sivile transporten av kjemiske våpen ut av Syria. Økningen dekker inn allerede påløpte merutgifter i forbindelse med transporten. Gjennomføringsperioden for Sikkerhetsrådsresolusjon 2118 er utvidet til utløpet av juni. Regjeringen foreslår også økt humanitær støtte til blant annet Syria.