Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uførepensjon

Regjeringen foreslår å nedjustere bevilgningen til grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg for uføre med 740 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2014.

Årsaken er at antall mottakere i 2013 og anslått antall mottakere i 2014 er lavere enn lagt til grunn for saldert budsjett. Det legges nå til grunn om lag 310 000 mottakere i 2014, en nedjustering på 5 300 mottakere fra saldert budsjett.