Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utleieboliger

Mange kommuner disponerer for få egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Regjeringen ønsker å bidra til flere utleieboliger og foreslår å øke tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger med 222,2 millioner kroner til 794,6 millioner kroner. Dette vil gi rom for å gi tilsagn om tilskudd til mellom 400 og 450 flere utleieboliger. Forslaget innebærer en bevilgningsøkning i 2014 på 100 millioner kroner.

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet