Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utlendingsavsnittet i Oslo politidistrikt

Oslo politidistrikt har inngått et samarbeid med Politiets utlendingsenhet og UDI for å følge opp utlendinger som pågripes i tilknytning til det åpne rusmiljøet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 10 millioner kroner til dette arbeidet.