Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forny2020

Regjeringen foreslår å øke Nærings- og fiskeridepartementets bevilgning til Forny2020 med 15 millioner kroner.

Forskningsbasert nyskaping (Forny2020) skal bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner ut i markedet. Programmet gir støtte til kommersialiseringsaktører (TTO-er) og nystartede bedrifter basert på resultater og ideer fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.