Revidert budsjett 2015

– Vi løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden. I Revidert nasjonalbudsjett holder vi fast ved kursen fra statsbudsjettet med tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. Vi foreslår et budsjett for vekst, trygghet og omstilling, sier finansminister Siv Jensen.

Pressemeldinger

Et budsjett for vekst, trygghet og omstilling

– Fallet i oljeinntektene vil stille vår evne til omstilling på prøve. Norsk økonomi må være best mulig forberedt. Vi må styrke vekstevnen i økonomien og legge til rette for at veksten i produktiviteten igjen kan gå opp, sier finansminister Siv Jensen.

Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2015

Regjeringa vil utvide overgangsordninga for uføre. Vidare foreslår Regjeringa fleire avgiftsendringar som vil gi insentiv til bruk av klimavennleg drivstoff. Regjeringa har òg sett i gang ei reform for å få ei betre og meir effektiv skatte- og avgiftsforvaltning.

Styrker kampen mot svart økonomi

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten fra 1.1.2016. Forslaget innebærer en betydelig styrking av statlige arbeidsplasser i mange regioner.

Budsjettspørsmål

BudsjettspørsmålFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser fra Stortinget og legger disse ut fortløpende her

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Revidert budsjett på 1-2-3

Revidert budsjett på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslagene i revidert budsjett for 2015.

Taler og artikler

Taler og artiklerKronikk av finansminister Siv Jensen.