Budsjettspørsmål til RNB 2015

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21.05.2015
  Øke tallet på flyktninger fra Syria til Norge Publisert: 09.06.2015 09:48
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 21.05.2015
  Vedtak om 10 000 kvoteflyktninger fra Syria Publisert: 09.06.2015 09:48
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.06.2015

  Skatteoppkreverfunksjonen i kommunene

  Publisert: 09.06.2015 09:42
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 21.05.2015

  Formue for personer som har meldt flytting fra Norge

  Publisert: 08.06.2015 15:52
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 02.06.2015

  Prisjustere veibruksavgift på drivstoff

  Publisert: 03.06.2015 14:40
 • Svar på spørsmål 82 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 21.05.2015
  Fordeling mellom statlige midler og bompenger Publisert: 03.06.2015 14:26
 • Svar på spørsmål 83 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 21.05.2015
  Bompengeandel i 2015 Publisert: 03.06.2015 14:26
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2015

  Selskapsskatt - effekt for den enkelte kommune av Regjeringens forslag om en ny inntekt fra lokal verdiskaping

  Publisert: 03.06.2015 14:25
 • Svar på spørsmål 137 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2015
  Ledige og endringer i permitteringsregelverket Publisert: 03.06.2015 09:14
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21.05.2015
  Provenyeffekt av ventetidsstønad til de som ikke får barnehageplass Publisert: 01.06.2015 15:16
 • Svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21.05.2015
  Utstyrslån, opplevelseskort mv. Publisert: 01.06.2015 13:30
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21.05.2015
  Rentefrie lån til kommuner som vil ta igjen vedlikeholdsetterslep Publisert: 01.06.2015 13:30
 • Svar på spørsmål 96 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 21.05.2015
  Kostnadsutvikling i direktoratene siste tre år Publisert: 01.06.2015 13:30
 • Svar på spørsmål 94 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 21.05.2015
  Delkostnadsnøkkelen for båt og ferje Publisert: 01.06.2015 13:30
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 21.05.2015
  Ferjeavløsningsordning - kompensasjon til Troms fylkeskommune Publisert: 01.06.2015 13:30
 • Svar på spørsmål 92 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 21.05.2015
  Ny ferjeavløsningsordning fra 2016 - varighet Publisert: 01.06.2015 13:30
 • Svar på spørsmål 132 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2015
  Nye direktorater under denne regjeringen Publisert: 01.06.2015 13:30
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2015
  Utgifter til kommunereformen Publisert: 01.06.2015 13:30
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2015
  Selskapsskatt til kommunene - offentlige foretak som er skilt ut fra offentlig forvaltning Publisert: 01.06.2015 13:29
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2015
  Fylkeskommunenes andel av kommuneopplegget Publisert: 01.06.2015 13:29
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2015
  Kommunenes gjeldssituasjon Publisert: 01.06.2015 13:29
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2015
  Kommunesektoren og selskapskatt Publisert: 01.06.2015 10:27
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 21.05.2015
  Kommunal selskapsskatt Publisert: 01.06.2015 10:00