Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Anslaget for utgiftene til alderspensjon fra folketrygden i 2015 er nedjustert med 660 millioner kroner. Nedjusteringen er fordelt med 70 millioner kroner som følge av lavere antall pensjonister, og 590 millioner kroner som følge av lavere gjennomsnittlig pensjon enn det som lå til grunn for saldert budsjett.

Anslagene for utgifter til grunnpensjon og særtillegg økes med henholdsvis 40 og 160 millioner kroner. På begge disse postene forventes det at den gjennomsnittlige pensjonen blir litt høyere enn i saldert budsjett.

Anslaget for utgifter til tilleggspensjon reduseres med 860 millioner kroner, hovedsakelig som følge av at den gjennomsnittlige pensjonen forventes å bli litt lavere enn i saldert budsjett.