Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett 2015 å øke tiltaksnivået rettet mot arbeidssøkere med 1 000 plasser i gjennomsnitt for andre halvår 2015. Dette tilsier et samlet nivå på 12 500 plasser på årsbasis. Regjeringen foreslår ingen endringer i tiltaknivået rettet mot peroner med nedsatt arbeidsevne. Det samlede tiltaksnivået foreslås til 69 900 plasser som gjennomsnitt for 2015. I tillegg kommer 500 plasser knyttet til forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd.

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltak rettes inn mot arbeidssøkere og mot personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettet bistand. Tiltakene kan deles inn i

  • avklaring av bistandsbehov
  • arbeidspraksis
  • opplæring
  • oppfølging
  • lønnstilskudd
  • varige tiltak
  • arbeidsrettet rehabilitering

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2015, avsnitt 3.6